ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KINIE APOLLO

W kinie obowiązuje reżim sanitarny.

Każda osoba biorąca udział w seansie filmowym zobowiązana jest do zachowania następujących zasad bezpieczeństwa.

Obowiązkowe jest:

– zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną podczas seansu kinowego, jak również na terenie całego obiektu MDK,

– dezynfekowanie rąk przed, jak i po zakończonym seansie filmowym oraz po każdym kontakcie z przedmiotami znajdującymi się w budynku,

– zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 1,5-2 m odstępu od osób znajdujących się w budynku,

– zasiadanie na miejscach w odległości zgodnej z wytycznymi – z zachowaniem jednego miejsca wolnego, odstępstwa od tej reguły są możliwe w przypadku, gdy widz:

a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

b) uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c) uczestniczy w seansie z osobą wspólnie zamieszkująca lub pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,

– opuszczanie kina przez widzów z zachowaniem dystansu społecznego,

– stosowanie się do instrukcji i informacji udzielnych przez pracowników kina oraz zamieszczonych na instrukcjach znajdujących się w budynku,

Preferowana jest internetowa sprzedaż biletów. Zachęcamy do zakupu biletu online na naszej stronie www.mdkdzialdowo.pl

Ograniczenia:

– kino Apollo udostępnia do dyspozycji widzów połowę liczby miejsc, czyli 105 miejsc.

– przy kasie kina może znajdować się tylko jedna osoba.

– godziny wejść na salę kinową – najwcześniej 15 minut przed pierwszym seansem i 15 minut przed kolejnymi.

* Strefa Żółta, Strefa Czerwona – 25% publiczności – 52 miejsca

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content