Sekcja wokalna

Zajęcia wokalne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży posiadających potencjał wokalny, a śpiew jest ich pasją. Przedział wiekowy uczestników zajęć to 9-20 lat. Na zajęciach, poprzez ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, oddechowe i głosowe doskonalony jest warsztat wokalny. Poza tym, odpowiedni dobór repertuaru i interpretacja słowno-muzyczna gwarantują dobry poziom występów. Starannie przygotowany repertuar prezentowany jest na festiwalach i konkursach piosenki oraz w programach i festynach miejskich organizowanych przez MDK.

 

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content