Orkiestra dęta

Orkiestra Dęta w Działdowie istniała już w latach 1920-1938, o czym świadczą zachowane do chwili obecnej zapisy nutowe (patronat Starostwo Powiatowe). Po II Wojnie Światowej powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej i została zlikwidowana z dniem powstania Straży Zawodowej. Kapelmistrzem był Stefan Maćkowiak. Po tym okresie powstała orkiestra przy szkole muzycznej, ale działała tylko jeden rok.

Pod koniec lat siedemdziesiątych instrumenty muzyczne przekazano do MDK. W powtórnie zorganizowanych zajęciach brało udział kilku muzyków z Płośnicy i z Działdowa (kapelmistrz- Roman Piechowski , później Feliks Stojałowski).

W roku 1984 została powołana Rada Programowa Międzyzakładowej Orkiestry Dętej przy MDK w Działdowie. Kapelmistrzem został Andrzej Borowski. Od kilkunastu lat orkiestra działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Orkiestra liczy 27 członków grających oraz trzech uczniów (30 osób).

Orkiestra występuje na różnych imprezach organizowanych przez władze miejskie i MDK, bierze udział w przeglądach organizowanych przez Starostwo Powiatowe. Orkiestra wykonuje utwory marszowe, kościelne oraz muzykę rozrywkową.

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content