Tak powitaliśmy Nowy Rok 2020 w Działdowie

Kilkuset mieszkańców Działdowa przywitało Nowy Rok 2020 podczas Sylwestra na Działdowskim Rynku. Przed samą północą na sceniepojawił się burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński starostaDziałdowski Paweł Cieśliński....