Repertuar kina

Repertuar

Bogowie - pakiet edukacyjny

Miejski Dom Kultury w Działdowie                         mail: mdkdzialdowo@wp.pl                                  aktualizacje: Leszek Jastrzębowski