Miejski Dom Kultury
ul. Wolności 64
13-200 Działdowo
tel 23 697-21-92
tel 23 697-53-61

e-mail: mdkdzialdowo@wp.pl

Miejski Dom Kultury w Działdowie                         mail: mdkdzialdowo@wp.pl                                  aktualizacje: Leszek Jastrzębowski